Regulamin członkostwa SE-BI

 1. Opłata startowa dla nowych oraz powracających klubowiczów jest w pełnej cenie.

 1. Składki w obniżonej cenie należne są członkom SE-BI trenującym ciągle – bez przerw.

 1. Koncepcja ciągłości opłat zwalnia klubowiczów od ciężaru podpisywania wiążących umów rocznych.

 1. Wykorzystanie członkostw  czasowych leży po stronie klienta (uwzględniamy istotne powody przerwy w treningach, L4). Cennik uwzglęnia możliwość jednorazowego wstępu, płatnego po skorzystaniu z usług klubu.

 1. Abonamenty OPEN są imienne.

 1. Umowy roczne są w FC SE-BI opcją, a nie filozofią klubu. Z umowy rocznej można zrezygnować bezkosztowo, bez jej pisemnego bądź ustnego wypowiadania. FC SE-BI zastrzega sobie prawo do zmian w wyposażeniu klubu, w celu dostarczania klientom nowych bodźców treningowych, podniesienia atrakcyjności treningu i chęci utrzymania sie na dynamicznym rynku fitness.

 1. Jedynym miejscem świadczenia usług przez FC SE-BI jest adres: Rybnik, ul. Wyboista 15a.

8. Klientom, którzy nie chcą wiązać się długofalowo z SE-BI, lub chcą korzystać raz lub dwa razy w tygodniu z klubu, proponujemy korzystanie z tanich dni w klubie (WT, CZ, SO, ND)

 

 

REGULAMIN KARTY Fitness Klubu SE-BI

Niniejsza karta jest własnością klienta Fitness Clubu SE-BI w Rybniku, który kartę kupił w cenie członkostwa lub osobno. Karta może być używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza karta nie jest kartą debetową, płatniczą ani bankomatową. Znalazca proszony jest o odesłanie karty pod adres ul. Wyboista 15a 44-210 Rybnik.

SE-BI-KARTY-2

 

 

REGULAMIN Fitness Klubu SE-BI

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Fitness Klubu SE-BI

 • 2

Fitness Klub SE-BI: Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, wstępu do siłowni, squasha.

 • 3

FC SE-BI posiada ubezpieczenie OC.

 • 4

Klienci klubu mogą trenować z nadzorem trenerskim lub bez.

 • 5

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

 • 6

Korzystający z usług KLUBU proszeni są o wykupienie w recepcji jednorazowego wejścia, karnetu lub abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Trening próbny z instruktorem jest w obniżonej cenie.

 • 7

Klub SE-BI jest monitorowany całodobowo w strefach widocznych na ekranie w recepcji

 • 8

Po wejściu do klubu należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić ją w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Można pozostawić inny zastaw pod kluczyk do szatni. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu.

 • 9

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować obsługę przed zajęciami lub samodzielnym korzystaniem z siłowni.

 • 10

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Rzeczy wartościowe proszę pozostawiać do przechowania w recepcji, gdzie jest obecny personel oraz monitoring.

 • 11

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Fitness Klubu SE-BI – z czystą podeszwą.

 • 12

Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wprowadzania psów. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

 • 13

Fitness Klub SE-BI zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora.

 • 14

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć proszeni są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

 • 15

Dziękujemy za poszanowanie mienia klubu

 • 16

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp.  są zobowiazani pracownicy Fitness Klubu SE-BI.

 • 17

Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fitness Klub SE-BI prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.

 • 18

Na terenie klubu obowiązuje zasada odkładania wolnego sprzętu na wyznaczone miejsca.

 • 19

Obiekt jest monitorowany, wyposażony w podwójny system alarmowy, czujniki dymu oraz gazu.